true 5G

5G คืออะไร

5G คือเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคที่ 5 โดยถูกพัฒนาต่อยอดมาจาก 4G ซึ่งจะทำให้มนุษย์ และ อุปกรณ์ทุกอย่างสามารถเชื่อมต่อกันได้ ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยคุณสมบัติของ 5G ที่ให้ความเร็วเพิ่มมากขึ้น ความหน่วงหรือดีเลย์ลดน้อยลง ซึ่งจะทำให้สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ได้จำนวนมหาศาล

5G จะมาเปลี่ยนชีวิตเราอย่างไร

5G จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมต่างๆ แต่ประโยชน์ของ 5G นั้นไม่เพียงรองรับการใช้งานในอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังประโยชน์ให้กับสังคมและประชาชนด้วย ทั้งนี้ แอพพลิเคชั่นและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ถูกพัฒนานั้น จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และสามารถเชื่อมต่อสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้นและก่อให้เกิดประโยชน์มากมาย

4G และ 5G
แตกต่างกันอย่างไร

ก่อนหน้านี้ 4G สร้างปรากฎการณ์ที่ทำให้สิ่งที่เราคิดว่าน่าจะเป็นไปไม่ได้ให้เกิดขึ้น เช่น การมี VDO Streaming คุณภาพสูง หรือการ VDO Call ข้ามประเทศ แต่เมื่อ 5G เข้ามา จะทำสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้ให้เกิดขึ้นมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ด้วยเทคโนโลยีที่ทำให้ความเร็วของ 5G สูงกว่า 4G ถึง 20 เท่า ในขณะเดียวกันก็มีความหน่วงหรือดีเลย์เพียง 1 มิลลิวินาที นอกจากนี้ยังสามารถรองรับอุปกรณ์ต่างๆ ได้จำนวนมากถึง 1 ล้านอุปกรณ์ ต่อพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร

เปลี่ยนทุก
ระบบนิเวศ
ให้สมดุล

เมื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี สามารถที่จะตรวจสอบความสมบูรณ์ สำรวจความเสียหาย ป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อคนและสัตว์ป่า คืนสมดุลให้แก่ธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน

เปลี่ยนทุก
การศึกษา
ให้ครอบคลุม

true-5g

เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยสร้างสรรค์การเรียนรู้รูปแบบใหม่ ทำให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ล้ำหน้าไปอีกขั้น

true-5g

เปลี่ยนทุก
การช่วยเหลือ
ให้ทันท่วงที

เมื่อความช่วยเหลือ และความปลอดภัย สามารถเข้าถึงได้ในทุกที่และทันท่วงที ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะช่วยตรวจสอบความปลอดภัย วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำ

เปลี่ยนทุก
การดูแล
ให้ทั่วถึง

true-5g

เมื่อเทคโนโลยี 5G เข้ามามีบทบาทกับวงการแพทย์และการสาธารณสุข จะช่วยเปลี่ยนทุกการดูแลให้ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง จากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

true-5g

เปลี่ยนทุก
แรงบันดาลใจ
ให้ไร้ขอบเขต

เมื่อแรงบันดาลใจ สามารถส่งต่อไปได้อย่างไร้ขอบเขต ด้วยสัญญาณที่มีคุณภาพจาก True 5G จะเปลี่ยนโลกความบันเทิงให้เข้าถึงผู้คนได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างสมจริง

สัมผัสประสบการณ์ True 5G
เครือข่ายอัจฉริยะที่ดีที่สุด
เพื่อเติมเต็มโลก 5G ให้สมบูรณ์แบบ

“TRUE FIRST 5G CITIZEN”
เร็วๆนี้